Oprichting Lopersgroep de Grensrunners

In augustus 1986 nam Lammert Visscher het initiatief om enkele keren een oproep te plaatsen in het Reuvers Waekblad zoals het Gazetje toen heette, of mensen belangstelling hadden om te gaan hardlopen aan de Grens in Reuver. Op die oproepen kwamen op 31 augustus een vijftiental personen af voor de eerste loop. Na afloop wilde hij een een kop thee drinken bij Frits Niemans van cafe de Grens. De groep had als motto vrijheid / blijheid. Vanaf 31 augustus 1986 is de Lopersgroep een officiële vereniging.

Algemeen
De lopersgroep bestaat uit een groep van ca. 90 vrouwen en mannen die graag de loopsport in groepsverband beoefenen. De Grensrunners zijn een fanatieke groep die gezelligheid goed kunnen combineren met het op peil houden van hun conditie. Elke loper wordt vrijgelaten om zijn eigen tempo te bepalen. Onder fanatiek verstaat de Lopersgroep het regelmatig in groepsverband hardlopen volgens een van te voren vastgesteld programma. Als lopersgroep vinden we dat iedereen die de loopsport een warm hart toedraagt bij ons welkom is. Iedereen die sportief bezig wil zijn en de wil heeft om prestaties van welk niveau dan ook te leveren, kan meedoen.

Waarom ga je bij de Grensrunners?
Voor de huidige groep is dit voor de (hardloop)kick en uiteraard voor de gezelligheid. Hardlopen kan immers ook joggen of trimmen genoemd worden en dan klinkt dit meteen niet zo zwaar.

Waar lopen de Grensrunners?
In de zomermaanden zijn de parkoersen gelegen aan de Duitse grens en in het Duitse bos. In de wintermaanden wordt er veelal over verharde wegen in- en om Reuver gelopen. Heb je belangstelling kom dan eens kijken op zondagmorgen of loop meteen eens mee. Wil je meer informatie dan kun je altijd contact opnemen met onze secretaris, Rob de Meulemeester, Prins Irenelaan 19 5953 EC Reuver, tel. 077-4743066.

Lid worden

We vinden het leuk dat je besloten hebt om samen met ons te gaan hardlopen of wandelen. Binnen onze groep is vrijheid, blijheid het motto. Bijna alles mag en niets moet. Iedereen mag kiezen hoe vaak zij/hij wil trainen en met welke intensiviteit. We zijn een gemengde, sfeervolle groep waarbij het beoefenen van onze hobby in een ontspannen sfeer voorop staat. Onze vereniging telt momenteel ca. 75 leden en uiteraard hopen we ook jou als nieuw lid te mogen begroeten. Echter dit is voor ons geen doel op zich. Wil je enkele weken testen? Prima, loop met ons mee, leer andere leden kennen en drink daarna gezellig een kop thee met ons mee.

Nieuwe leden willen we vragen de n.a.w. gegevens, geboortedatum en je e-mail adres op te geven aan de secretaris

Ledenadministratie
Remco Vergoosen
Broeklaan 141
5953NA Reuver

Mocht je verder vragen hebben, neem gerust contact op met het bestuur of vraag één van de leden. Lid worden kan altijd en lid zijn heeft voordelen, namelijk:
– Gebruik maken van de faciliteiten, incl. thee na training.
– Ontvangen van nieuwsbrieven en algemene nuttige informatie.
– Kortingen bij geselecteerde hardloop speciaalzaken tot wel 10%.
– Wandelen, excursies en evenementen.
– Samen deelnemen aan de wedstrijden.

Contributies

De contributie bedraagt € 20,– per jaar met de volgende verdeling:
– Lid worden 1e kwartaal = Contributie € 20,00 voor het volle kalenderjaar.
– Lid worden 2e kwartaal = Contributie € 15,00 voor het resterend deel van het kalenderjaar.
– Lid worden 3e kwartaal = Contributie € 10,00 voor het resterend deel van het kalenderjaar.
– Lid worden 4e kwartaal = Contributie € 5,00 als boven plus het daarop volgend jaar.

In principe ben en blijf je lid zodra je betaling binnen is. Wel willen we je vragen je af te melden bij de penningmeester indien je besluit geen lid te blijven. Leden en nieuwe leden maken de contributie over op de bankrekening van Lg. de Grensrunners, (ING) bankrekeningnummer; NL68INGB0677621493.

Clublokaal

Adres
Keulseweg 202 5953 Reuver Nederland

Komende vanaf Roermond/Swalmen:
– N271 richting Tegelen
– Bij rotonde Reuver binnenkomende rechtsaf
– Vervolgens 3e weg linksaf
– Doorrijden tot aan kerk Offenbeek
– Op T-splitsing rechtsaf (Keulseweg)
– Keulseweg volgen tot aan het einde (rechts cafe de Grens)
– Voor grensovergang 50m rechts
– Rechterzijde voormalige garage = clublokaal

Komende vanaf Belfeld/Venlo:
– N271 richting Swalmen/Roermond
– Op rotonde rechtdoor
– Vervolgens 1e weg links
– Over spoorwegovergang rechtdoor
– Na 3km grensovergang Witte Steen
– Voor grensovergang 50m rechts
– Rechterzijde voormalige garage = clublokaal